Fluorit x ( Ochsenauge ) 4 cm Slg.Förster Pyritkugel xx 4 x 4 cm Slg.Förster Pyromorphit xx 7 x 7 cm Slg.Förster

Pyromorphit xx Wulfenit xx 7 x 7 cm Slg.Förster Goethit xx 9 x 7 cm Slg.Förster Fluoritoktaeder x Kristall 2,5 cm Slg.Förster

Pyrit xx  Kristall 5 cm Slg.Förster Fluorit x  4 x 4 cm Slg.Förster Baryt xx 11 x 7 cm Slg.Förster
Zurück     Seite 2